Loggbok

Att föra en digital loggbok är en av de mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva åtgärderna som kan förenkla såväl bygg- som förvaltningsskedet. Prova vårt Loggboksverktyg så förstår du varför!

Prislista - Loggboksverktyg

Prislista - Loggboksverktyg 

Denna prislista avser användande av Byggvarubedömningens tjänster. Byggvarubedömningen tillhandahåller en databas med hälso- och miljöbedömda produkter samt ett loggboksverktyg för dokumentation av dessa. För att få tillgång till våra digitala tjänster behöver varje enskild användare ha ett personligt konto. Samtliga kontotyper är personliga och tecknas på individnivå.

Fullständig
Tillgång till alla våra tjänster
Skapa konto 4 800 kr år*
Söka produkter 0 kr
Deltagare i Loggbok 0 kr
Skapa Loggbok** 1 750 kr månad/loggbok
Skapa Loggbok+Svanen** 1 750 kr månad/loggbok
Loggbokskonto
Kräver inbjudan till loggbok
Skapa konto 0 kr
Söka produkter 0 kr
Deltagare i Loggbok 750 kr/inbjudan
Skapa Loggbok**  
Skapa Loggbok+Svanen**  

* Vid flera aktiva konton inom samma organisation erhålls rabatterade pris på konton enligt tabellen nedan.
Pris är per konto och år.

KONTO: 1st 2-5st 6-20st 20+st
RABATT:   30% 40% 50%

 

** En skapad Loggbok kan ha många deltagare. Loggboksägaren debiteras 1750kr/månad för Loggboken, medan övriga deltagare betalar en engångskostnad på 750kr. Användare med kontotyp Fullständig eller Leverantör Fullständig blir dock inte debiterade för accepterad Loggboksinbjudan. Loggboken faktureras måmadsvis i efterskott till Loggboksägaren och löper från den månad loggboken skapats till den månad den inaktiverats i systemet. Loggboken kan aktiveras och inaktiveras på nytt vid ett senare skede.

Villkor:
Varje konto är personligt och Kunden och/eller Användaren får under inga omständigheter möjliggöra för utomstående att komma in i Webbtjänsten genom att lämna ut inloggningsuppgifter. För fullständig information avseende villkoren klicka här. Fakturering av konton sker löpande baserat på det datum kontot tecknats i systemet.

Vid fakturapåminnelser tillkommer en avgift på 60 kr.
Vid pappersfakturor tillkommer en fakturaavgift på 50 kr. 
Vid utebliven betalning efter påminnelse skickas fakturan vidare till Inkasso.