Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Fastighetsägare

Byggvarubedömningen vänder sig till aktörer i bygg- och fastighetsbranschen som gemensamt delar ett engagemang i att göra branschen mer hållbar genom medvetna materialval. Bland våra medlemmar och användare finns exempelvis fastighetsägare, arkitekter, förvaltare, entreprenörer, byggare m.fl.

Genom att använda Byggvarubedömningens tjänster får du tillgång till:

  • Webbtjänsten - vårt sökverktyg med över 300 000 bedömda artiklar
  • Vårt Loggboksverktyg dit du kan bjuda in alla dina projektdeltagare till en digital projektplats för att samla alla era produktval
  • Möjlighet att söka på ämnesnivå i era upplagda projekt för att möjliggöra effektivare inventeringar och saneringar
  • Ett verktyg som stödjer certifieringar utifrån Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, Svanen m.fl.
  • Möjlighet att följa hur era miljökrav gällande produktval efterlevs genom t.ex. automatisk avvikelsehantering, statistik och exporter från systemet

Genom att på ett och samma ställe samla och logga vilka produkter som byggs in i fastigheterna minskar er interna administrationen i ert miljö- och hållbarhetsarbete. 

Byggvarubedömningen är en ekonomisk, icke vinstdrivande, förening som det går att ansöka om medlemskap i. Läs mer om medlemskapet nedan.