Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Fastighetsägare

Har er organisation någon form av fastighetsintresse i egenskap av arkitekter, fastighetsägare, förvaltare, byggare m.fl så får du genom att använda Byggvarubedömningen tillgång till följande:

  • Ett sökverktyg med över 150 000 bedömda produkter
  • Ett loggboksverktyg dit du kan bjuda in alla dina projektdeltagare till en digital projektplats för att samla alla era produktval.
  • Möjlighet att söka på ämnesnivå i era upplagda projekt för att möjliggöra effektivare inventeringar och saneringar.
  • Ett verktyg för att klara certifieringar utifrån Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, Svanen m.fl.
  • Möjlighet att hålla koll på hur era miljökrav gällande produktval efterlevs genom t.ex. automatisk avvikelsehantering, statistik och exporter från systemet. 

Det är med andra ord ett verktyg för att minimera den interna administrationen i ert miljö och hållbarhetsarbete. 

Är ni redo för nästa steg i systematiseringen av ert arbete med produktval så kan också ett medlemskap vara aktuellt. Läs gärna mer om det nedan!