Loggbok

Att föra en digital loggbok är en av de mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva åtgärderna som kan förenkla såväl bygg- som förvaltningsskedet. Prova vårt loggboksverktyg så förstår du varför!

Loggbok

Loggbok, projektverktyg, informationsbank, dokumentationssystem - kärt barn har många namn. Oavsett namn, tillhandahåller Byggvarubedömningen en digital arbetsplats där beställare, entreprenörer, projektörer, arkitekter, leverantörer och förvaltare med flera kan mötas. I Byggvarubedömningens Loggboksverktyg kan projektmedlemmarna administrera och logga de produkter som väljs till projektet.

Se våra filmer

Loggbok 2.0

Se vår introduktionsfilm för att göra dig bekant med Loggbok 2.0!

Loggboksverktyget

Titta på vår video för att få en inblick i hur du kommer igång med en loggbok.

Loggboksverktygets viktigaste funktioner:

  • Samarbetsplattform (många personer kan vara inbjudna till en och samma Loggbok)
  • Mappstruktur som byggs upp efter den egna verksamhetens behov
  • Automatisk avvikelsehantering direkt i verktyget
  • Exportmöjligheter
  • Certifieringsanpassningar utifrån bl.a. Miljöbyggnad och BREEAM