Framtiden har en lång historia

Anslut du också!

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Om oss
Vi driver utvecklingen av bättre byggmaterialval för en hållbar värld idag och i framtiden.

Byggvarubedömningens vision

Filmen om Byggvarubedömningen

Vi har tagit fram en informationsfilm där vi på två minuter berättar om Byggvarubedömningens ursprung och vilka tjänster vi erbjuder. Du hittar den alldeles nedan. Se den gärna, trevlig tittning! 

Vår historia

Byggvarubedömningen är en unik företeelse i byggbranschen då vi har samlat många aktörer kring en gemensam och viktig fråga – bygga giftfritt och hållbart för dagens och morgondagens generation. Vår historia sträcker sig tillbaka till millennieskiftet då branschen upplevde stora utmaningar, hälsorisker och kostsamma saneringar kopplat till användandet av ämnen som asbest och PCB, men medvetenheten i dessa frågor var samtidigt generellt sätt låg. På den tiden arbetade två föreningar, Milab och ByggdMiljö, parallellt med riskminimering och substitution av kemikalier. Den första bestod huvudsakligen av privata aktörer medan den andra representerades främst av offentlig sektor. Byggvarubedömningen bildades 2006 genom en sammanslagning av dessa föreningar, vilket innebar att Sveriges största och viktigaste fastighetsägare lanserade en standard för miljöbedömningar av byggvaror. Aktörerna tog fram bedömningskriterier utifrån vilka alla produkter skulle bedömas efter och skapade en databas för att kunna samla alla bedömningar på ett och samma ställe.

Byggvarubedömningen är nog det som jag är mest stolt över att ha varit med och byggt upp under mitt yrkesverksamma liv då det har påverkat branschen så mycket. Det vi bygger idag påverkar både dagens och morgondagens generationer och med hjälp av Byggvarubedömningen är det möjligt att undvika ett nytt asbest eller PCB.

Jerker Nyblom, grundande styrelseordförande i Byggvarubedömningen

Idag har en hel organisation vuxit fram ur det som en gång började som en mindre, medlemsägd ekonomisk förening. Den ägs fortfarande av den ekonomiska föreningen, men har nu anställd personal som stöttar Byggvarubedömningens ägare att hålla ihop kriterier, utföra bedömningar och utveckla webbtjänsten. Verksamheten utgörs av två ben – loggboksverktyget och bedömningar på kemiskt innehåll och livscykel. Dessa är numera välkända och etablerade i bygg- och fastighetsbranschen, och sedan 2016 har vi även kriterier inom området hållbara leveranskedjor.

Byggvarubedömningen ska aktivt bidra till att samhällsbyggnadssektorn utvecklar och bygger framtidens hållbara lösningar genom att inspirera branschens aktörer att nå en giftfri miljö och hållbara leverantörsled.

Hannes Morger, VD Byggvarubedömningen

En användarvänlig och hållbar vägledning för val av byggmaterial

Utgångspunkten i Byggvarubedömningen har alltid varit att det ska vara användarvänligt och enkelt – oavsett om vi pratar om komplexa områden såsom kemiskt innehåll, livscykel-aspekter eller hållbara leveranskedjor. Bedömningar presenteras i vår webbtjänst enligt nivåerna Rekommenderas (grön), Accepteras (gul) samt Undviks (röd) och följer det logiska resonemanget för ett trafikljus. På så sätt kan även de som inte är insatta i dessa komplexa områden göra kloka och hållbara val. Vårt loggboksverktyg är användarnas egen samlingsplats för produkter och varor där aktörer kan samarbeta kring produktval i projekt och logga vad som har byggts in. Loggningen i sin tur möjliggör spårbarhet på ämnen som vi idag har låg kännedom om och som i framtiden kan visa sig ha skadliga egenskaper. På så vis tas ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Byggvarubedömningen idag fortsätter att växa och utveckla bygg- och fastighetsbranschen till att bli mer hållbar. Antalet medlemmar, bedömningar och loggböcker ökar kontinuerligt, och tillsammans gör vi det enklare att bygga hållbart!