Bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Om oss

Vad är Byggvarubedömningen?

En ekonomisk förening
Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som består av Sveriges ledande fastighetsägare och byggherrar. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

  • Möjliggöra att välja hållbara byggvaror på ett medvetet sätt.
  • Skapa möjlighet att dokumentera inbyggda byggvaror så att fastighetsägaren har god kännedom om vilka produkter som byggts in i fastigheten.
  • Stimulera materialtillverkarna att förbättra sina produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  • Stimulera materialtillverkarna att förbättre de sociala aspekterna i leverantörsledet.
  • Vara ett effektivt förvaltningsverktyg avseende information och spårning av material/ämnen.

Varför bildades Byggvarubedömningen?
År 2006 gick Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor. Byggvarubedömningens vision är att aktivt bidra till att Samhällsbyggnadssektorn utvecklar och bygger framtidens hållbara lösningar genom att inspirera branschens aktörer att nå en giftfri miljö och hållbara leverantörsled.

Byggvarubedömningens värdeord: Transparens, Samverkan, Kvalité, Proaktiv och Enkelhet.

BVB Service AB
BVB Service AB ägs av den ekonomiska föreningen. Bolaget har sex anställda och den övervägande delen av Byggvarubedömningens verksamhet utförs inom BVB Service AB. 
Kontakta oss.

Vad gör Byggvarubedömningen?

Miljöbedömning
Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in och använder i våra hus och lämnar till kommande generationer. Tillsammans har vi utvecklat ett system för miljöbedömning med ambitionen att det ska bli det enda system som behövs i byggbranschen. Styrkan i Byggvarubedömningen är den breda förankring som ligger bakom de bedömningskriterier byggvarorna bedöms efter.

Webbtjänst
Sök produkter
Byggvarubedömningen tillhandahåller ett webbaserat verktyg som underlättar val av bygg- och förvaltningsmaterial som är bra för miljön. I databasen finns miljöbedömningar för de mest använda produkterna/varorna som används inom fastighetsbranschen.

Projektverktyg
Byggvarubedömningen erbjuder ett webbaserat projektverktyg som underlättar loggning av byggvaror i fastigheter. Projektverktyget ger möjlighet att skapa en mappstruktur för att på ett enkelt sätt kunna katalogisera byggvaror. I verktyget skapas en digital loggbok där en förteckning av fastighetens byggvaror, deras kemiska innehåll samt mängd och placering dokumenteras. Byggvarubedömningen erbjuder därmed fullständig spårbarhet under hela byggnadens livslängd.

Vilka är medlemmar i Byggvarubedömningen?

De nuvarande medlemmarna utgörs av de ledande aktörerna på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden och återfinns bland fastighetsbolag, landsting, kommuner, statliga verk och entreprenörer- Från grundadet av Byggvarubedömningen 2006 har vi ökat från åtta medlemmar till över 40 medlemmar 2016.
Här är en lista på alla våra medlemmar.

Styrelse Byggvarubedömningen
Helena Lundborg, Skandia Fastigheter AB (Ordförande)
Ulf Näslund, Vasakronan AB (Vice ordförande)
Nina Jacobsson Stålheim, Lokalförvaltningen Göteborgs stad
Karl-Johan Wall, Hufvudstaden AB
Magnus Ulaner, HSB Riksförbund ekonomisk förening
Helena Ulfsparre, AB Familjebostäder
Kea Nordenfalk, Fabege AB
Rikard Sjöqvist, Midroc Property Development AB
Royne Söderström, AB Bostaden i Umeå