Support

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor och ladda ner våra manualer Kvarstår din fråga finns vår telefonsupport tillgänglig för att hjälpa dig vidare.

Manualer

Komma igång med Byggvarubedömningen

Loggboksverktyget

 

 

Miljöbedömning - med digital ansökningsmall

Loggbok+Svanen

Miljöbedömningar - med bifogad innehållsdeklaration

Instruktion-ämnen och komponenter

 


Byggvarubedömningens API

 

Nya Produktkortet

Här finns en kort introduktionsfilm till det nya produktkortet. Samma funktioner med ny design.

Loggbok 2.0

Se vår introduktionsfilm för att göra dig bekant med Loggbok 2.0!

Loggboksverktyget

Titta på vår video för att få en inblick i hur du kommer igång med en loggbok.

Ansök om bedömning

Lär dig hur du använder vår digitala ansökningsmall för bedömningar!