Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Byggvarubedömningen för dig

Är din organisation en del av fastighetsutvecklings-/förädlingsprocessen så får du ett verktyg som möjliggör klokare materialval samt loggning av produkter. 

Är du däremot en aktör som på något sätt är inblandad i en produktförädlingsprocess? Dvs. tillverkare/leverantör/återförsäljare så får du nu tillgång till en marknadsplats där du kan exponera era produkter mot en stor del av bygg- fastighets- och anläggningsbranschen.

Oavsett vilken typ av aktör du är i samhällsbyggnadssektorn finns det ett användningsområde för just Dig!