Framtiden har en lång historia

Anslut du också!

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Byggvarubedömningen för dig

Byggvarubedömningen ger vägledning för framgångsrik fastighetsutveckling och produktförädling

Tillhör din organisation processen för fastighetsutveckling eller produktförädling? Byggvarubedömningen erbjuder ett verktyg som kan vägleda dig till välgrundade materialval och spårbar produktloggning.

Alternativt, om din roll involverar produktförädling på något sätt - som tillverkare, leverantör eller återförsäljare - ger vi dig möjligheten att visa upp era produkter på en marknadsplats som når en bred publik inom bygg-, fastighets- och anläggningssektorn.

Oberoende av din specifika roll inom samhällsbyggnadssektorn finns Byggvarubedömningen som ett stöd i ditt arbete!

Bättre kemi på jobbet

Är du nyfiken på hur Byggvarubedömningen kan ge er bättre kemi på jobbet? kika i vår broschyr nedan!