Framtiden har en lång historia

Anslut du också!

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Medlemskap

Medlemskap

Byggvarubedömningen drivs i form av en icke-vinstdrivande ekonomisk förening bestående av aktörer i samhällsbyggnadssektorn som har fastighetsutvecklande verksamhet. Medlemsskaran består idag av såväl arkitektbolag, kommuner, regioner, ägande och förvaltande fastighetsbolag, statliga myndigheter, entreprenörer, aktörer på anläggningsbranschen m.fl.

Ett medlemskap innebär att den egna organisationen blir delägare i Byggvarubedömningen, vilket i sin tur innebär att organisationen har förutsättningar att systematisera sitt arbete med produktval i hela organisationen. I praktiken innebär medlemskap följande:

 • Möjlighet att påverka Byggvarubedömningens verksamhet i form av:
  • Kriterieutveckling- kemiskt innehåll och livscykel
  • Kriterieutveckling- hållbara leveranskedjor
  • Systemutveckling 
  • Prissättning
  • Verksamhetsutveckling 
 • Kunskapsutbyte i form av medlemsforum, omvärldsbevakning av produkt- och loggboksrelaterade frågor m.m.
 • Kostnadsfria öppna utbildningar som tillhandahålls på flera orter i landet.
 • Strategisk rådgivning och support på organisatorisk nivå vid t.ex. implementering av Byggvarubedömningen i den egna organisationen

Är ni också nyfikna på om medlemskap kan passa just er? Kontakta gärna oss på info@byggvarubedomningen.se så berättar vi mer!  

Nästa sida

Våra medarbetare