Framtiden har en lång historia

Anslut du också!

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Våra medarbetare

VD

Kundsupport & Loggboksstöd

Miljöbedömningar

Bedömningar Hållbara leveranskedjor

Forskning och Utveckling

IT

Ekonomi

Kommunikation och marknad