Framtiden har en lång historia

Anslut du också!

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Våra medlemmar

Vi tillsammans gör det enklare att bygga hållbart

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att driva utvecklingen av bättre byggmaterialval för en hållbar värld idag och i framtiden. Det gör vi genom att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö, som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer. 

Medlemsskaran består idag av såväl arkitektbolag, kommuner, regioner, ägande och förvaltande fastighetsbolag, statliga myndigheter, entreprenörer, aktörer på anläggningsbranschen med flera. Alla med samma ambition: att bidra till en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch och med ett engagemang att påverka Byggvarubedömningens arbete. 

Välkommen att bli en del av föreningen du också!

Våra medlemmar

Alla medlemmar