Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Våra medlemmar

Vi tillsammans gör det enklare att bygga hållbart

Aktörer i samhällsbyggnadssektorn har enats kring ett systematiskt sätt att bedöma och administrera de bedöma produkterna utifrån miljö- hälso- och sociala aspekter. Medlemmarna har valt att kalla systemet för Byggvarubedömningen. Välkommen att bli en del av föreningen du också!

Våra medlemmar

Alla medlemmar