Loggbok

Att föra en digital loggbok är en av de mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva åtgärderna som kan förenkla såväl bygg- som förvaltningsskedet. Prova vårt Loggboksverktyg så förstår du varför!

Klimatberäkningar

Byggvarubedömningen och Plant i samarbete

Nu lanseras samarbetet mellan Byggvarubedömningen och Plant samarbetar, där vi tillsammans har skapat möjligheten för integrering systemen emellan. För dig som kund underlättar det arbetet med att skapa en klimatberäkning och innebär ett minskat dubbelarbete.

Målet med integrationen som möjliggör att dela och förädla information mellan Plants klimatberäkningsverktyg och Byggvarubedömningens Loggboksverktyg är att göra det enklare att göra hållbara materialval. Integrationen förenklar och effektiviserar genom minskad manuell hantering och administration för bygg- och fastighetsbolagen.

- Hos våra medlemsföretag och kunder är det efterlängtat att från en BIM-modell kunna skapa en Loggbok och använda vårt Loggboksverktyg för att utöver miljöbedömningarna också se vilket klimatavtryck produkterna ger, berättade Byggvarubedömningens vd Hannes Morger i samband med lanseringen.

Så upprättar du en klimatberäkning i din Loggbok

1. För att det ska vara möjligt att upprätta en klimatberäkning behöver det finnas en Loggbok registrerad i Byggvarubedömningens Webbtjänst. Du behöver vara Loggboksägare för att ha behörighet att aktivera klimatberäkning till Loggboken. 

2. Du behöver dessutom vara kund hos Plant. Om du inte är kund hos Plant, kontakta support@plant.se för att komma vidare.   

3. Om du ska arbeta i en befintlig Loggbok: Gå in på Loggboksinställningar och skrolla ner till rubrik ”Klimatberäkning”. 

Om du ska skapa en ny Loggbok: klicka på Ny Loggbok i inloggat läge och upprätta en ny Loggbok där du längst ned i alla steg finner rubrik ”Klimatberäkning”. 

4. Klicka i ”Aktivera Klimatberäkning via Plant”, skriv in den aktiveringskod du fått från Plant och klicka sedan på ”Aktivera”. 

Nu kommer du börja arbeta med ditt underlag för klimatberäkning och kommer åt manualen som guidar dig steg för steg genom processen. 

Lycka till - och tack för att du bidrar till att göra mer hållbara materialval!