Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Kemiskt innehåll & livscykel

Bedömning på kemiskt innehåll och livcykelaspekter

Våra bedömningar är baserade på kriterier framtagna av Byggvarubedömningens kriteriegrupp. Alla produkter bedöms utifrån dess kemiska innehåll där vi utgår ifrån ett trettiotal miljö- och hälsoskadliga egenskaper. En miljöbedömning inkluderar även produktens miljöpåverkan under livscykeln där vi tittar på utvalda aspekter under produktion-, användning- och rivningsfaserna.

En bedömning baseras på de underlag som skickas in vid ansökan om bedömning. Det är du som ansöker som ansvarar för att alla underlag som krävs för en korrekt bedömning av din vara/produkt finns bifogade vid ansökningstillfället. Den som ansöker är i första hand leverantören/tillverkaren av produkten men även användare av systemet har möjlighet att göra detta.

Rent praktiskt går det till så att du att du tecknar ett leverantörskonto kopplat till ett årsabonnemang via vår hemsida. Från kontot kan du sedan ansöka om bedömning för dina produkter. När bedömningen är färdigställd kommer den att bli sökbar för alla våra användare i vår Webbtjänst och blir därmed exponerad för de största aktörerna i byggbranschen.

För att kunna tillhandahålla en databas med aktuella bedömningar behöver en ombedömning ske vart fjärde år. Byggvarubedömningen meddelar dig i god tid innan det är dags för ombedömning så det finns tid för att förbereda eventuella nya underlag. Notera att om innehållet i din produkt ändras måste en uppdatering alltid göras för att säkerställa att bedömningen är korrekt, oavsett när bedömningen senast gjordes.

 

 

 

 

Ansök om bedömning

Lär dig om hur du enkelt kan ansöka om bedömning med vår digitala ansökningsmall.

Nästa sida

Elektronikkriterier