Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Kemiskt innehåll & livscykel

Bedömning på kemiskt innehåll & livcykelaspekter

Våra bedömningar är baserade på kriterier framtagna av Byggvarubedömningens kriteriegrupp. Alla produkter bedöms utifrån dess kemiska innehåll där vi utgår ifrån 29 miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Den andra delen av en bedömning är produktens miljöpåverkan under livscykeln där vi tittar på utvalda aspekter under produktion-, användning- och rivningsfaserna. Exempelvis så tittar vi på upphov av farligt avfall och emissioner till inomhusluften.

En bedömning baseras på de underlag som skickas in vid ansökan om bedömning. Det är du som ansöker som ansvarar för att alla underlag som krävs för en korrekt bedömning av din vara/produkt finns bifogade vid ansökningstillfället.  Den som ansöker är i första hand leverantören/tillverkaren av produkten men även användare av systemet har möjlighet att göra detta.

Rent praktiskt går det till så att du skapar ett leverantörskonto via vår hemsida. Från kontot kan du sedan ansöka om bedömning för dina produkter. När bedömningen är färdigställd kommer den att bli sökbar för alla våra användare i vår webbtjänst. Din bedömning kommer alltså att exponeras för de största aktörerna i byggbranschen.

 

 

Ansök om bedömning

Lär dig om hur du enkelt kan ansöka om bedömning med vår digitala ansökningsmall.

Nästa sida

Elektronikkriterier