Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Prislista - Miljöbedömningar

Prislista - Miljöbedömningar 

Byggvarubedömningen tillhandahåller en databas med hälso- och miljöbedömda produkter samt ett Loggboksverktyg för dokumentation av dessa. 

För att bli kund hos Byggvarubedömningen och få tillgång till våra digitala tjänster skapar ni ett årsabonnemang i Webbtjänsten för företaget samt ett personligt användarkonto till varje enskild användare. Årsabonnemanget löper på 12 månader (från datumet då abonnemanget tecknas) och är ett krav för att kunna ansöka om nya bedömningar, ombedömningar eller ha befintliga bedömningar synliga för kunderna i vår databas. Därtill ingår en mängd fördelar för dig som kund, så som gratis användarkonton och fria utbildningar.

Om ditt företag väljer att inte teckna årsabonnemang ges Byggvarubedömningen möjlighet att arkivera era produkter i databasen. Information om företagets bedömningar visas då mycket begränsat vid en sökning i produktdatabasen och kommer heller inte kunna läggas till i nya projekt. 

Samtliga priser nedan (inom Sverige) är ex. moms.

  I årsabonnemanget för materialleverantörer ingår:

Ett användarkonto med tillgång att söka i produktdatabasen (kontotyp Leverantör fullständig)

Fritt antal kostnadsfria användarkonton (kontotyp Leverantör)

Visst antal nya bedömningar* beroende på prisnivå - se nedan

Kostnadsfria ombedömningar samt uppdateringar av dokument i bedömningar​
   
  Dessutom ingår fortfarande:

Kostnadsfria webbinarier

Möjlighet till introduktionsmöte med bedömningshandläggare

Möjlighet att produkt kan adderas i byggherrars loggböcker
   
  Tilläggstjänster som kan köpas till utanför årsabonnemanget:

Ansöka om sekretessbedömning 6 000 SEK/st

Ansöka om ombedömning sekretess 1 000 SEK/st

Fler användarkonton med tillgång att söka i produktdatabasen (kontotyp Leverantör fullständig) 4 800 SEK/konto/år
Deltagare i Loggbok
(kostnadsfritt vid Leverantör fullständig)
750 SEK/inbjudan
Ansöka om bedömning för Hållbara leveranskedjor 5 000 SEK/st


Nivån på abonnemanget utgår ifrån hur många pågående och publicerade bedömningar (en bedömning kan bestå av en, eller flera, artiklar) företaget har i databasen. Nya kunder väljer vid tecknande av abonnemang en nivå baserat på den uppskattade mängd bedömningar som företaget förväntas ansöka om under den kommande avtalsperioden (12 månader från dagen då årsabonnemanget tecknas). Vid fler ansökta bedömningar än vad som ingår i den valda abonnemangsnivån kommer man gå upp till nästa nivå, vilket ger Byggvarubedömningen rätt att fakturera mellanskillnaden.

Nivå Antal pågående och publicerade bedömningar* Pris per år
1 1-3 4 000 SEK
2 4-10 7 000 SEK
3 11-50 10 000 SEK
4 51-100 25 000 SEK
5 101-200 35 000 SEK
6 201 -  enligt offert

Priset gäller per år och prenumerationen är löpande och förnyas automatiskt efter varje 12-månadersperiod. Tre månader innan förnyelsen blir du aviserad. Årsabonnemanget kan när som helst avslutas, men löper till den avtalade periodens slut. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Om abonnemanget avslutas blir företagets bedömda produkter arkiverade från produktdatabasen efter att avtalsperioden löpt ut. 

*En bedömning kan bestå av en, eller flera, artiklar.

Ett fullständigt leverantörskonto ingår alltid kostnadsfritt i årsabonnemanget. Vill ni teckna fler fullständiga konton så kostar det första kontot enligt ordinarie pris, 4800 kr/år. Därefter erbjuds en rabatt enligt tabellen nedan. Exempelvis blir priset för konto 2-5 då 3360 kr/st, från konto 6-20 blir priset 2880 kr/st och vid tecknande av fler än 20 fullständiga leverantörskonton kostar de 2400 kr/st. Pris är per konto och år.

Konto: 1st 2-5st 6-20st 20+st
Rabatt:   30% 40% 50%


Loggbok:

En skapad Loggbok kan ha många deltagare. Loggboksägaren debiteras 1750kr/månad för Loggboken, medan övriga deltagare betalar en engångskostnad på 750kr. Användare med kontotyp Fullständig eller Leverantör Fullständig blir dock inte debiterade för accepterad loggboksinbjudan. Loggboken faktureras kvartalsvis i efterskott till loggboksägaren och löper från den månad loggboken skapats till den månad den inaktiverats i systemet. Loggboken kan aktiveras och inaktiveras på nytt vid ett senare skede.

Introduktionspris för nya tjänsten "Loggbok+svanen"

Villkor:
Varje konto är personligt och leverantören får under inga omständigheter möjliggöra för utomstående att komma in i Webbtjänsten genom att lämna ut inloggningsuppgifter. För fullständig information avseende villkoren klicka här. Fakturering av konton sker löpande baserat på det datum kontot tecknats i systemet.

Vid fakturapåminnelser tillkommer en avgift på 60 kr.
Vid pappersfakturor tillkommer en fakturaavgift på 50 kr. 
Vid utebliven betalning efter påminnelse skickas fakturan till Inkasso.