Framtiden har en lång historia

Anslut du också!

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Nätverk och samarbeten

Nätverk och samarbeten

Klimatarena Stockholm

Byggvarubedömningen är medlemmar i Klimatarena Stockholm, ett gemensamt initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Syftet är att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och akademi för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län.

Läs mer om Klimatarena Stockholm.

Swedish Green Building Council

Swedish Green Building Council (SGBC) är Sveriges största och ledande hållbarhetsorganisation inom samhällsbyggnad med runt 400 medlemmar, däribland Byggvarubedömningen. Medlemmarna representerar hela samhällsbyggnadssektorn. SGBC erbjuder verktyg och utbildning i miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt – något som många av Byggvarubedömningens kunder använder sina Loggböcker som underlag till. 

Läs mer om SGBC.

100-gruppen

100-gruppen är en förening vars gemensamma drivkraft är att hjälpa inredningsbranschen att ställa om till en hållbar, cirkulär och klimatneutral framtid genom att skapa 100% hållbara och cirkulera interiörer.

Läs mer om 100-gruppen.

Plant 

Byggvarubedömningen och Plant har ingått ett samarbete i syfte att hjälpa branschen att göra mer hållbara materialval. Under 2024 lanserades en integration mellan Byggvarubedömningens Loggboksverktyg och Plants klimatberäkningsmjukvara, där information mellan systemen delas och förädlas. 

Läs mer om samarbetet. Läs mer om Plant

 

BIM Alliance

BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informationshantering. Genom BIM kan obrutna informationsflöden skapas i samhällsbyggandets processer och samhällsbyggnadssektorn effektiviseras betydligt.

Läs mer om BIM Alliance.