Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Manualer

Dokument för nedladdning

Som stöd i ditt arbete finns manualer och en instruktionsvideo till din hjälp. 

Dokumenten finns också att ladda ner på engelska.
Please find the download forms and informtion sheets in English here.

Komma igång
Komma igång med Byggvarubedömningen

Bedömningar 
Miljöbedömning - bifoga en byggvarudeklaration
Miljöbedömningar - skapa en byggvarudeklaration
Manual - lägga till ämnen och komponenter
Söka produkter

Instruktionsfilm
Nedan hittar du en instruktionsvideo som vi hoppas ska underlätta för dig och ge dig den support du behöver. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller behöver ytterligare hjälp, vi finns här för dig!

Ansök om bedömning

Lär dig hur du använder vår digitala ansökningsmall för bedömningar!