Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet.

Inledning

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Dokument för nedladdning

Dokument för nedladdning

Här kan du ladda ner mallar och informationsblad till din enhet.

Bedömningar

Deklarationsmall för bedömning (docx)
Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter (docx)
Dokumentationskrav (pdf)
Sekretessflöde (pdf)
Bilaga för ej publik information (docx)
Bilaga för innehållsdeklaration (pdf)
Mall Importera Produktartiklar (xlsx)

Gällande kriterier

Bedömningskriterier fr.o.m 2021-07-01 (pdf)

Förtydligande texter

Information om säkerhetsdatablad (pdf)
Information om Kriterium 2 "Tillverkning av varan" (pdf)
Information om Rostfria stål (pdf)

Arkiverade kriterier

Bedömningskriterier, Upphörde 2021-06-30 (pdf)
Bedömningskriterier, Upphörde 2019-06-30 (pdf)
Bedömningskriterier, Upphörde 20160630 (pdf)
Bedömningskriterier 20130826, Upphörde 150430 (pdf)
Bedömningskriterier 20110101, Upphörde 130826 (pdf)

Hållbara leveranskedjor

Självskattningsenkät (docx)
Information om Byggvarubedömningens självskattningsenkät (pdf)

Gällande kriterier

Kriterier - hållbara leveranskedjor (version 2)

 

Stöddokument och mallar

Nedan finner du exempel på dokument som kan användas för att komma igång med ert arbete gällande de sociala kriterierna:

Steg 1 - Uppförandekod för leverantörer (svenska)
Steg 1 - Uppförandekod för leverantörer (engelska)
Steg 4 - Riskanalys, förslag på externa källor
Steg 4 - Frågeformulär till leverantörer (svenska)
Steg 4 - Frågeformulär för leverantörer (engelska)
Steg 4 - Riskanalys och kartläggning av leverantörskedjan
Steg 5 - Uppföjning av leverantörer (svenska)
Steg 5 - Uppföljning av leverantörer (engelska)

 

Arkiverade kriterier

Bedömningskriterier 1.0 (pdf)

Kriterier - social hållbarhet 1.2 (pdf)
Kriterier - social hållbarhet 1.0 (pdf)