Aktuellt

Så stödjer Byggvarubedömningen Miljöbyggnad 4.0

Så stödjer Byggvarubedömningen Miljöbyggnad 4.0

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering med 16 olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material som sedan granskas av tredje part. Byggvarubedömningen tillhandahåller stöd för Miljöbyggnad i Webbtjänsten, där det är möjligt att se på produktnivå om, och på vilken nivå, produkten uppfyller Miljöbyggnad.

På produktkortet för en bedömd produkt finns stöd för Indikator 9 (utfasning av farliga ämnen). Produkten kan i dagsläget uppfylla nivå SILVER eller BRONS, då nivå GULD kopplar till EU-Taxonomin (Tillägg C och Emissioner) vilka inte är fastställda än. 

För Indikator 15 (Loggbok med byggvaror) visas alla tre nivåerna GULD, SILVER och BRONS.