Framtiden har en lång historia

Anslut du också!

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Allmänna villkor

Här finns våra villkor för användande av Byggvarubedömningens tjänster.

Allmänna villkor för anslutning till Byggvarubedömningens Webbtjänst

Allmänna villkor hållbara leveranskedjor