Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Vad gör vi och varför finns vi?

Vad vi gör och varför finns vi

Vår historia sträcker sig hela vägen tillbaka till tiden då ämnen som bl.a. asbest och PCB ansågs vara bland de bästa uppfinningarna i modern tid. Långt senare insåg man att dessa ämnen var problematiska ur flera perspektiv, vilket har resulterat i att vår bransch har stått inför många utmaningar med hälsorisker samt dyrbara inventeringar och saneringar. Detta var orsaken till Byggvarubedömningens födelse.

Byggvarubedömningen skapades på initiativ av flera stora aktörer på bygg- och fastighetsmarknaden som ville samverka i sitt riskminimerings- och substitutionsarbete. Aktörerna tog fram bedömningskriterier utifrån vilka alla produkter skulle bedömas efter och skapade en databas för att kunna samla alla bedömningar på en och samma plats.

Byggvarubedömningen ska aktivt bidra till att Samhällsbyggnadssektorn utvecklar och bygger framtidens hållbara lösningar genom att inspirera branschens aktörer att nå en giftfri miljö och hållbara leverantörsled.

Hannes Morger, VD

Idag finns ett kansli som stöttar Byggvarubedömningens ägare, som vi kallar medlemmar, att hålla ihop kriterier, bedömningar och webbtjänsten. Verksamheten utgörs av två spår: Bedömningar och ett loggboksverktyg.

Bedömningar görs utifrån av Byggvarubedömningens ägares framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet. Samtliga bedömningar presenteras sedan i en databas med bedömningar enligt nivå Rekommenderas (grön), Accepteras (gul) samt Undviks (röd).

Loggboksverktyget är användarnas egna samlingsplats av produkter och varor där de olika disciplinerna kan samarbeta kring produktval i ett specifikt projekt.

Genom att använda Byggvarubedömningen är du med och bidrar till en mer hållbar värld!