Välkommen på utbildning

Loggboksverktyget

Utbildningar för dig som arbetar med produktval och loggning av byggrelaterade produtker. Du kan t.ex. vara arkitekt, projektör, projektledare, mijösamordnare eller entreprenör.

Nya utbildningstillfällen för för våren-2020 kommer under November.

Utbildningstillfällen