Framtiden har en lång historia

Anslut du också!

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Marknadsföring med Byggvarubedömningen

Använd Byggvarubedömningen i din marknadsföring!

Byggvarubedömningen är generellt sett positivt inställda till att företag vill marknadsföra att de har sina produkter bedömda av oss, men för att det inte ska bli vilseledande för era kunder finns det ett par förhållningsregler vi vill göra er uppmärksamma på.

Det finns två sätt att använda Byggvarubedömningen i din marknadsföring; genom att visa aktuell bedömningssymbol (totalbedömningen för produkten) i anslutning till den bedömda produkten eller vår företagslogotyp tillsammans med tillägget att ni har produkt/er bedömda hos Byggvarubedömningen.

Vänligen läs nedan vilket av alternativen som bäst lämpar sig för er tänkta marknadsföring:

Användning av bedömningssymbolerna för din bedömning
För dig vars företag tecknat ett årsabonnemang för miljöbedömningar hos Byggvarubedömningen finns det möjlighet att använda bedömningssymbolerna för din bedömning. I första hand bör alltid den bedömda produktens totalbedömning visas. Bedömningssymbolen är tydligare och gör det lättare för dina kunder att göra sina hållbara materialval än om företagslogotypen visas.

  • Det åligger dig som marknadsför produkten att säkerställa att det alltid är rätt bedömningssymbol som visas vid produkten. Om produkten fått totalbedömningen ’Accepteras’ är det således den gula bedömningssymbolen som ska användas. När en bedömning är publicerad skickar vi rätt bedömningssymbol till den användare som ansökt om bedömningen. Om ni saknar bedömningssymbolerna är ni alltid välkomna att kontakta vår support.

  • Om ett aktivt årsabonnemang saknas kommer produkterna inte att följa med i bedömningsrevideringar som sker vid lag- och/eller kriterieändringar som kan förändra bedömningsnivån. I och med detta är det inte tillåtet att visa bedömningssymbolerna eftersom det åligger er som materialleverantör att ansvara för att ni alltid visar rätt symbol, vilket inte kan garanteras när bedömningen inte hanterats efter lag-och/eller kriterieändringar. För era kunder indikerar en bedömningssymbol också att produkten har en aktuell bedömning, samt är valbar och möjlig att lägga till i nya Loggböcker vilket är inte möjligt för produkter som saknar årsabonnemang.

  • Även om innehållet i produkten är detsamma kan bedömningen komma att ändras, då uppdatering av de lagar och kriterier som ligger till grund för bedömningarna sker löpande. Vi vill därför att bedömningssymbolen används i digitalt material och inte används i exempelvis kataloger, förpackningar, och andra trycksaker med längre livslängd. Om produktens totalbedömning ändras behöver ni skyndsamt uppdatera allt material så att rätt bedömningssymbol visas. Använd gärna frasen Säkerställ alltid senaste aktuell bedömningssymbol på Byggvarubedomningen.se i dina trycksaker.

  • Det behöver tydligt framgå till vilken produkt eller produktdel som bedömningssymbolen tillhör. Det innebär att bedömningssymboler inte får visas på en generell webbsida eller t.ex. i en mailsignatur utan alltid ska kunna gå att koppla till den bedömda produkten.

Användning av Byggvarubedömningens företagslogotyp i din marknadsföring

  • Byggvarubedömningens företagslogotyp får visas i generella sammanhang som exempelvis i presentationer, broschyrer, årsredovisningar, på hemsidor eller i andra marknadsföringskanaler för att beskriva att ni valt att arbeta med Byggvarubedömningen.

  • Företagslogotypen bör i första hand inte visas vid en specifik produkt. Vill du visa att din produkt är bedömd av Byggvarubedömningen använder du istället vår bedömningssymbol. Läs mer om det under avsnittet Användning av bedömningssymbolerna för din bedömning ovan.

  • För materialleverantörer som tecknat årsabonnemang med Byggvarubedömningen och har bedömda produkter av oss ser vi gärna att ni använder en kompletterande text i sammanhanget där logotypen visas och/eller tillägget ”vi har produkt/-er bedömda hos Byggvarubedömningen”. Förslag på kompletterande text:

Vi har produkter bedömda hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

Vi har produkter bedömda hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter är bedömda utifrån aspekterna kemiskt innehåll och livscykel. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

För kunder som inte tecknat årsabonnemang är det inte tillåtet att använda Byggvarubedömningens företagslogotype då det för era kunder indikerar att era produkten finns bedömd, med en aktuell bedömning, samt är valbara och möjliga att lägga till i nya loggböcker, vilket är inte möjligt för produkter som saknar årsabonnemang. 

För marknadsföring i tryckt material, vänligen kontakta info@byggvarubedomningen.se

Vid felaktig användning av bedömningssymbol och/eller logotyp förbehåller sig Byggvarubedömningen att neka rätten till fortsatt användning. Kontakta därför gärna vår support info@byggvarubedomningen.se för ett godkännande innan ni publicerar bedömningssymbolen eller företagslogotypen.

Har du frågor kring användandet av bedömningssymbol eller företagslogotyp är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Tack för att du har valt att bedöma dina produkter hos Byggvarubedömningen och därigenom är med och bidra till ett hållbart byggande!