Loggbok

Vårt loggboksverktyg ger dig möjlighet till att administrera och samarbeta i ditt projekt i digital form.

Digitalisering av samhällsbyggnadssektorn

Att föra en digital loggbok är en av de mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva åtgärderna som kan förenkla såväl bygg- som förvaltningsskedet. Prova du också så förstår du varför!

Allmänt om loggbok

Projektverktyg, loggbok, informationsbank, dokumentationssystem - kärt barn har många namn. Oavsett nomenklatur tillhandahåller Byggvarubeödmningen en digital arbetsplats där beställare, projektörer, arkitekter, entreprenörer, leverantörer, förvaltare och alla andra inblandade i ett projekt kan mötas, administrera och logga de i projektet valda produkterna. 

Anteckning 2019-03-20 130336.jpg

 

Loggbokens funktionalitet utvecklas med hjälp av en användargrupp med individer som på olika sätt är involverade i projekt inom de egna organisationerna. På så sätt fångas de idag viktigaste behoven upp och bidrar till att systemet utvecklas utefter branschens önskemål.

De viktigaste funktionerna som finns implementerade idag:

  • Samarbetsplattform (många individer kan vara inbjudna till samma loggbok)
  • Mappstruktur som byggs upp efter den egna verksamhetens behov
  • Automatisk avvikelsehantering direkt i verktyget
  • Exportmöjligheter
  • Certifieringsanpassningar utifrån bl.a. Miljöbyggnad och BREEAM
  • m.m.

Loggboksverktyget

Titta på vår video för att få en inblick i hur du kommer igång med en loggbok.

Nästa sida

Loggbok i praktiken