Loggbok

Att föra en digital loggbok är en av de mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva åtgärderna som kan förenkla såväl bygg- som förvaltningsskedet. Prova vårt loggboksverktyg så förstår du varför!

Allmänt om loggbok

Loggbok, projektverktyg, informationsbank, dokumentationssystem - kärt barn har många namn. Oavsett namn, tillhandahåller Byggvarubedömningen en digital arbetsplats där beställare, entreprenörer, projektörer, arkitekter, leverantörer och förvaltare med flera kan mötas. I Byggvarubedömningens Loggboksverktyg kan projektmedlemmarna administrera och logga de produkter som väljs till projektet.

Se våra filmer

Loggbok 2.0

I augusti 2021 lanserar vi Loggbok 2.0 - en förbättrad version av loggboksverktyget! Se vår lanseringsfilm för att göra dig bekant med Loggbok 2.0!

Loggboksverktyget

Titta på vår video för att få en inblick i hur du kommer igång med en loggbok.

Loggboksverktygets viktigaste funktioner:

  • Samarbetsplattform (många personer kan vara inbjudna till en och samma Loggbok)
  • Mappstruktur som byggs upp efter den egna verksamhetens behov
  • Automatisk avvikelsehantering direkt i verktyget
  • Exportmöjligheter
  • Certifieringsanpassningar utifrån bl.a. Miljöbyggnad och BREEAM