Loggbok

Att föra en digital loggbok är en av de mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva åtgärderna som kan förenkla såväl bygg- som förvaltningsskedet. Prova vårt Loggboksverktyg så förstår du varför!

Allmänt om Loggbok

Så samarbetar ni effektivt i projekten

Loggbok, projektverktyg, informationsbank, dokumentationssystem - kärt barn har många namn. Oavsett namn, tillhandahåller Byggvarubedömningen en digital arbetsplats där beställare, entreprenörer, projektörer, arkitekter, leverantörer och förvaltare med flera kan mötas. I Byggvarubedömningens Loggboksverktyg kan projektmedlemmarna administrera och logga de produkter som väljs till projektet.

Skräddarsy Loggboken efter era unika krav och behov
För att Loggboken ska uppfylla era specifika önskemål finns en mängd olika anpassningar att göra inför alla, eller utvalda, Loggböcker. Till exempel finns möjlighet till automatisk avvikelsehantering som kan omfatta exempelvis produkter bedömda "undviks". Det finns också en mängd smarta funktioner som bland annat påminnelsefunktion och möjlighet att skapa egna taggar att märka upp produkter i Loggboken med. 

Loggboksverktygets viktigaste funktioner:

  • Samarbetsplattform (många personer kan vara inbjudna till en och samma Loggbok)
  • Mappstruktur som byggs upp efter den egna verksamhetens behov
  • Automatisk avvikelsehantering direkt i verktyget
  • Exportmöjligheter
  • Certifieringsanpassningar utifrån bl.a. Miljöbyggnad och BREEAM


Kostnadsfri demo
Boka en kostnadsfri demo så tittar vi tillsammans på hur Loggboken kan uppfylla just era behov!Se vår instruktionsfilm

Loggbok 2.0

Se vår introduktionsfilm för att göra dig bekant med Loggbok 2.0!

 

Nästa sida

Klimatberäkningar