Välkommen på utbildning

Bedömningar hållbara leveranskedjor

Utbildning hållbara leveranskedjor

Konsultation

För att förenkla och möjliggöra för leverantörer att påbörja arbetet med de sociala kriterierna erbjuder Byggvarubedömningen konsultation inom området, där du som leverantör har möjlighet att boka en konsulttimme med Byggvarubedömningens hållbarhetsspecialist. Under denna timme får du hjälp och stöd i hur du skapar en enkät, diskussion om vad ni har på plats idag, samt om det finns några väsentliga gap i er verksamhet som leder till att ni inte arbetar systematik med hållbarhet i leveransledet.

Plats: Telefon eller på plats hos er om ni befinner er i Stockholm. 
Tid: Vi kommer tillsammans överens om datum och tid för konsultationen
Pris: 750 kr ex. moms
Anmälan: social@byggvarubedomningen.se

Webbinarium

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om Byggvarubedömningens sociala kriterier och hur man arbetar systematiskt med mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption i sin egen verksamhet och i leverantörskedjan. Utbildningen sker på distans via datorn.

Utbildningstillfällen