Välkommen på utbildning

Bedömningar hållbara leveranskedjor

Utbildning hållbara leveranskedjor

Konsultation

För att förenkla och möjliggöra för leverantörer att påbörja arbetet med de sociala kriterierna erbjuder Byggvarubedömningen konsultation inom området, där du som leverantör har möjlighet att boka en konsulttimme med Byggvarubedömningens hållbarhetsspecialist. Under denna timme får du hjälp och stöd i hur du skapar en enkät, diskussion om vad ni har på plats idag, samt om det finns några väsentliga gap i er verksamhet som leder till att ni inte arbetar systematik med hållbarhet i leveransledet.

Plats: Telefon eller på plats hos er om ni befinner er i Stockholm. 
Tid: Vi kommer tillsammans överens om datum och tid för konsultationen
Pris: 750 kr ex. moms
Anmälan: social@byggvarubedomningen.se

Webbinarium

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om Byggvarubedömningens sociala kriterier och hur man arbetar systematiskt med mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption i sin egen verksamhet och i leverantörskedjan. Utbildningen sker på distans via datorn.

Våra webbinarium i hållbara leveranskedjor har två olika inriktningar; en för materialleverantörer och en för beställare.

För materialleverantörer

Webbinarium för materialleverantörer har ett extra fokus på hur du som materialleverantör kan arbeta för att uppfylla krav från beställare.

För beställare

Webbinarium för beställare har ett extra fokus på hur du som beställare kan arbeta för att ställa krav och följa upp krav på din leverantörskedja.

Utbildningstillfällen

 • 5

  oktober

  Hållbara leveranskedjor - för beställare

  Plats: Anmälan stängd, vänligen kontakta social@byggvarubedomningen.se

  Tid: 10:00-11:00

  Pris: Kostnadsfritt

 • 10

  oktober

  Hållbara leveranskedjor - för materialleverantörer

  Plats: Online, Teams

  Tid: 10:00-11:00

  Pris: Kostnadsfritt

 • 16

  november

  Hållbara leveranskedjor - för beställare

  Plats: Online, Teams

  Tid: 10:00-11:00

  Pris: Kostnadsfritt

 • 21

  november

  Hållbara leveranskedjor - för materialleverantörer

  Plats: Online, Teams

  Tid: 10:00-11:00

  Pris: Kostnadsfritt

 • 12

  december

  Hållbara leveranskedjor - för beställare

  Plats: Online, Teams

  Tid: 10:00-11:00

  Pris: Kostnadsfritt

 • 14

  december

  Hållbara leveranskedjor - för materialleverantörer

  Plats: Online, Teams

  Tid: 10:00-11:00

  Pris: Kostnadsfritt