Aktuellt

Ändrade redovisningskrav för kemiska flerkomponentssystem

Ändrade redovisningskrav för kemiska flerkomponentssystem 

Från 1 november ska alla komponenter i ett två- eller flerkomponentssystem av kemiska produkter bedömas för att kunna registreras i Byggvarubedömningens databas. Skärpningen görs för att användare av databasen ska få ta del av all information kopplat till en produkt och på så sätt kunna fatta väl underbyggda materialval. 

En kemisk produkt är en blandning av ett eller flera ämnen. En kemisk produkt kan uppnå full funktion när den levereras som en komponent, alltså en färdig blandning som efter applikation härdar eller torkar, exempelvis väggfärg. Andra produkter levereras som olika komponenter, i olika behållare, vilka sedan blandas på plats innan användning för att skapa en produkt med önskad funktion, exempelvis polyuretanskum och epoxylim.  

Från och med 1 november 2023 ska alla komponenter i ett flerkomponentssystem vara bedömda för att kunna registreras i Byggvarubedömningens databas. Alla komponenter som krävs för att slutprodukten ska få sin tänka funktion ska redovisas, var och en för sig, enligt våra redovisningskrav. De bedömningar som utgör hela flerkomponentssystemet, två eller fler, ska alla vara aktuella.  

Leverantörer som endast har en aktuell, bedömd komponent behöver ansöka om bedömning för övriga komponenter. Vi rekommenderar att ni samtidigt ser över så att även de komponenter ni redan har i vår databas fortfarande har aktuella dokument och data redovisat, annars behöver dessa ombedömmas.  

Vid ansökan om bedömning anges information om att produkten är en del av ett system, även information om komponenter anges med produktnamn och eventuellt BVB ID-nr om de redan finns bedömda hos oss. Informationen lämnas vid ansökan i fritextrutan ”övriga kommentarer eller förtydliganden” i vårt digitala ansökningsverktyg.  

För mer information om hur kemiska produkter och flerkomponentsprodukter ska redovisas läs gärna våra redovisningskrav här