Aktuellt

Ändring av hanteringstider samt servicetelefon över jul och nyår

Bedömningar
När det gäller bedömningar så måste en ansökan om bedömning ha inkommit till oss senast 2019-12-15 för att en preliminär bedömning ska vara färdig innan jul.

Ansökningar om bedömning som inkommit from 2019-12-16 kommer att behandlas som att dom skickats in 2020-01-02 vilket alltså blir datumet för registrering. Dessa bedömningar kommer att få en preliminär bedömning senast 2020-01-17.

Byggvarubedömningen kommer att ha servicetelefonen öppen 23 och 27 december, samt 3 januari mellan kl. 9:00-12:00 (telefon: 08-764 70 71). 

Socialt ansvarstagande
Under perioden 6 december 2019 – 6 januari 2020 håller Byggvarubedömningens kansli kopplat till de sociala kriterierna stängt. Under denna tidsperiod kommer inga bedömningar att genomföras och inkommande mail samt ärenden kommer att hanteras först i januari 2020.