Aktuellt

Avisering av kriterieändring

Avisering av kriterieändring

BVB Byggvarubedömningen ek. för. har beslutat att accepterasnivån för kriteriet gällande hormonstörande ämnen kommer att kompletteras med ämnen upptagna som hormonstörande på Chemsecs SIN-lista (i dagsläget gäller det 123 ämnen).  
Ändringen av kriteriet 0.5 Hormonstörande kommer att träda i kraft 2019-07-01.
Den aviserade ändringen betyder att från och med 1 juli 2019 kommer produkter som innehåller mindre än 0.1% av ett ämne upptaget som hormonstörande på SIN-listan att klara kraven för accepterasnivån. Ämnena på SIN-listan kompletterar EU:s EDS-databas (Cat 1 och 2 ämnen) som kriteriet hänvisar till idag. Ändringen kommer inte att påverka rekommenderasnivån som enligt gällande kriterier har en haltgräns på 0.01% för ämnen upptagna som hormonstörande på SIN-listan, eller finns med i EDS-databasen (Cat 1, 2 eller 3 ämnen).