Aktuellt

Avisering av kriterieändring

2021-05-17

Kompletterande information till tidigare aviserad kriterieändring (2021-01-15) gällande kriterier för kemiskt innehåll baserat på uppdatering av Kemikalieinspektionens PRIO-kriterier.

 

Ändring av Kriterium 0.19 Särskilt utpekade ämnen

Den aviserade ändringen innebär en utvidgning av hantering av högflourerade ämnen (PFAS). Kriteriet omfattar idag grupperna perfluorooktansyror (PFOA) och perfluorooktansulfonater (PFOS) vilka kommer att ersättas av hela gruppen högfluorerade ämnen (PFAS).  Ändringen innebär att ämnesgrupperna PFOA och PFOS även fortsättningsvis hanteras av kriteriet då de ingår i samlingsnamnet PFAS.

 

Ändringen träder i kraft 2021-07-01.