Aktuellt

Bedömningar, kriterieändringar och viktiga datum för sommaren

2022-05-03

Bedömningar, kriterieändringar och viktiga datum för sommaren

Byggvarubedömningen kontor stänger vecka 29 – 30. Det betyder att vår support, både mail och telefon, är stängd under den tiden. Nedan följer viktig information om hantering av våra bedömningar. Generellt gäller att handläggningstiden för bedömningar, exempelvis återkoppling på inskickade kompletteringar, är längre under sommaren.

10-dagarsbedömningar
För att vara säker på att få en preliminär bedömning innan semestrarna så är sista ansökningsdagen 26 juni. Bedömningar som skickas in from 27 juni kommer att få ansökningsdatumet framflyttat till 1 augusti och en preliminär bedömning tillhandahålls senast 15 augusti.

Det kommer att vara möjligt att skicka in ansökan om 10-dagarsbedömning hela sommaren, men handläggningstiderna ändras enligt ovan.

2-dagarsbedömningar
Sista ansökningsdagen för i sommar är 26 juni och en preliminär bedömning erhålls efter 2 arbetsdagar. Det kommer återigen att vara möjligt att ansöka om 2-dagarsbedömningar from 15 augusti.

Sekretessbedömningar
Nya sekretessärenden kommer inte att hanteras 27 juni – 1 augusti. Hanteringstiden av pågående sekretessärenden kommer att vara längre under sommaren.

Hantering av kriterieändringar i sommar

Byggvarubedömningen genomför ett antal kriterieändringar som kommer att träda i kraft from 15 augusti, för information om kriterieändringar läs här:https://byggvarubedomningen.se/aktuellt/avisering-kriterieandringar-2022-08-15/.

Arbetet med att uppdatera de bedömningar som påverkas av kriterierna kommer att vara omfattande och pågå under sommaren. Därför har vi i år valt att i samband med att vi ändrar hanteringstiden för bedömningar som skickas in from 27 juni också bedöma dessa utifrån de nya kriterierna. Alltså, ansöker du om bedömning from 27 juni så kommer bedömningen att när den publiceras vara gjord enligt de kriterier som träder i kraft 15 augusti.

Vårt mål är att berörda bedömningar som redan finns i systemet ska ombedömmas och publiceras under så kort tidsspann som möjligt. Arbetet påbörjas 27 juni och de bedömningar som berörs kommer att få en ny version skapad i systemet. Arbetet planeras vara färdigt i augusti.

Vid frågor, varmt välkommen att höra av dig till bedomning@byggvarubedomningen.se!