Aktuellt

Byggvarubedömningen inför krav på ombedömningar

Byggvarubedömningen inför krav på ombedömningar

Byggvarubedömningens mål är att erbjuda marknadens bästa databas för miljöbedömda produkter i syfte att göra det enklare att göra hållbara materialval. För att bibehålla den höga kvaliteten i databasen och säkerställa att dokumentationen kring produkterna är uppdaterad och aktuell införs nu ett obligatoriskt krav på ombedömning vart fjärde år, från och med 1 november 2023.

För många av Byggvarubedömningens kunder är Loggboken ett viktigt underlag till certifieringar de strävar efter att uppnå för sina byggprojekt, och att bedömningarna som finns hos Byggvarubedömningen är baserade på aktuell och relevant information är därför ett krav. För materialleverantörer är det också viktigt med uppdaterade bedömningar då dessa syns hos grossister och byggvaruhandlare - att de är jämna och jämförbara säkerställer att det inte ska kunna uppstå någon konkurrensfördel för någon part.

Genom att ha produkter bedömda hos Byggvarubedömningen är de synliga, och valbara, för ca 11 000 aktiva byggprojekt där beställaren valt att använda Byggvarubedömningens databas för att göra hållbara materialval.

I samband med de obligatoriska ombedömningarna övergår Byggvarubedömningen också till att erbjuda bedömningstjänster i årsabonnemangsform för materialleverantörer - där bland annat ombedömningar och mycket mer är inkluderat utan extra kostnad. 

För dig som vill veta mer bjuder vi in till ett webbinarium om ombedömningar: 

Tisdag 31 oktober 11-11:45 (på engelska) - anmäl dig här
Tisdag 7 november 11-11:45 (på svenska) - anmäl dig här