Aktuellt

Byggvarubedömningen "Loggbok+Svanen" = Sant!

Den 23 juni lanserar Byggvarubedömningen ny funktionalitet i Loggboken som ger dig möjlighet att söka och logga produkter för byggnader som ska Svanenmärkas. Det betyder att du både kan se Byggvarubedömningens bedömda produkter och de produkter som omfattas av kraven för Svanenmärkta byggnader och är miljömärkta med Svanen eller EU-Blomman eller listade hos Nordisk Miljömärkning och logga dem i din ”Loggbok+Svanen”.

Den nya lösningen underlättar både för den som äger loggboken och för övriga projektdeltagare som underentreprenörer och projektörer. Tidigare dubbelarbete i parallella system ersätts med samlad tillgång till relevant information via ”Loggbok+Svanen”.

Det betyder att underentreprenörer och projektörer inbjudna till ”Loggbok+Svanen” kan göra aktiva produktval baserat på uppdaterad information från Nordisk Miljömärkning.
Funktionerna i den nya lösningen ger möjlighet att:

  • precis som i våra vanliga Loggböcker, söka efter och logga bedömda produkter i din Loggbok,
  • söka efter produkter som är miljömärkta med Svanen eller EU-Blomman eller listade hos Nordisk Miljömärkning, för att därefter ha möjlighet att logga dem i din Loggbok,
  • även söka efter produkter som både är bedömda hos oss och dessutom är miljömärkta med Svanen eller EU-Blomman eller listade hos Nordisk Miljömärkning.

-Genom de nya funktionerna i ”Loggbok+Svanen” menar vi att mycket tid kan sparas i projekt som bygger Svanenmärkta hus. Efter gott samarbete med Nordisk Miljömärkning är vi nu stolta att kunna erbjuda våra kunder och medlemmar ännu bättre möjligheter att bygga hållbart, säger Hannes Morger, VD på Byggvarubedömningen.

-Intresset för miljömärket Svanen ökar stadigt och genom samarbetet med Byggvarubedömningen blir det enklare för alla som bygger Svanenmärkt att dokumentera att de klarar de tuffa kraven  , säger Stefan Björling, affärsområdeschef på Nordisk Miljömärkning.

För att läsa mer om hur ”Loggbok+Svanen” fungerar och se hur du aktiverar tjänsten, hittar du en manual här.
Du är också välkommen att delta vid något av kommande webbinarier där vi visar de nya funktionerna och hjälper dig igång.

-Vi är glada att ”Loggbok+Svanen” lanseras, då vi har haft behov av den här funktionen sedan länge. Vi har idag ett betydande antal projekt där vi bygger Svanenmärkt, så den nya lösningen kommer underlätta för oss och våra projektdeltagare, säger Anette Behm, utvecklingsingenjör på PEAB. Extra roligt är att vi som medlem i Byggvarubedömningen också varit väldigt aktiva i utvecklingen, avslutar Anette.

Tillsammans gör vi det enklare att bygga hållbart!