Aktuellt

Förnyat avvikelseflöde

Förnyat avvikelseflöde

Vi har lyssnat på alla önskemål från er och kompletterat flödet med ökad spårbarhet, kommunikationsmöjligheter direkt i verktyget och en sammanställning över samtliga avvikelser i loggboken i en enda fil.

I korthet fungerar flödet enligt nedan:
- Projektägaren/administratören aktiverar funktionaliteten vid projektskapande eller under projektinställningar genom att bocka i vilka produkter som ska vara belagda med avvikelsemotivering (t.ex. Undviks på totalbedömningen).
- När en användare vill lägga till en sådan produkt i loggboken möts den av ett tvingande fält för motivering.  Det finns nu även ett fält för ”andra undersökta alternativ” och eventuella bilagor.
- Ett meddelande går ut till administratören och projektägaren om att det finns avvikelse att hantera. Dessa två kan kommentera avvikelsen, eller om allt ser bra ut, godkänna eller avvisa motiveringen.
- Oavsett hantering av administratör eller projektägare får användaren som lade till avvikelsen en notifikation om detta.
- Projektägaren eller administratören kan alltid ändra i motiveringen för att på ett tydligare sätt få en överblick över alla godkännanden i slutändan.
- All kommunikation som skett gällande avvikelsehanteringen sparas i en logg på produkten.
- När som helst under projektets gång kan en sammanställning laddas ned till Excel via Alternativ > Exportera dokument> Avvikelserapporter

Fullständig funktionsbeskrivning finns i vår uppdaterade manual på sid 9 och 37. Ladda ner den här.