Aktuellt

Julhälsning

Ett händelserikt år närmar sig sitt slut. Intresset för hållbart byggande ökar på marknaden vilket gör att Byggvarubedömningen fortsätter växa. Vi märker ett tydligt ökat intresse från er kunder att använda våra tjänster vilket är fantastiskt roligt!

Vår verksamhet innebär allt bättre möjligheter att göra kloka och medvetna val i byggprojekt. Vi arbetar för ökad kunskap kring innehåll och livscykel för de produkter som väljs på marknaden, samtidigt som vi också verkar för ökat ansvarstagande för sociala villkor i leverantörsleden. Allt detta sker i samverkan med kunder och medlemmar och vi vill tacka för ert stora engagemang som driver fram ökade möjligheter att bygga insiktsfullt och hållbart.

Vi har under året som gått anställt flera medarbetare för att öka kapaciteten för bedömningar inom bolaget och lägger under året som kommer ännu mer resurser i att fortsätta utveckla vår Webtjänst. I slutet av januari 2020 lanserar vi en digital bedömningsmall för våra leverantörer och under Q2 lanseras fler funktioner för ett mer digitaliserat bedömningsflöde. Under Q2 lanserar vi också en integration mellan Svanen-produkter och vårt loggboksverktyg.

Kika gärna in på vår hemsida www.byggvarubedomningen.se för att se vilka vi är och vad som är på gång!

God Jul och Gott Nytt År från oss på Byggvarubedömningen!
Torben Buzas Eliasson, VD