Aktuellt

Justering av ”Undviks” i webbshoppar!

2021-04-30

Ett antal branschorganisationer har uppmärksammat oss på den negativa klang som bedömningssymbolen ”Undviks” får när den visas i webbshoppar hos byggvaruhandlare och grossister. Därför kommer Byggvarubedömningen nu med en tillfällig lösning som gäller i dessa sammanhang. I vår Webbtjänst är symbolen dock oförändrad.

 

Våra bedömningssymboler följer logiken av ett trafikljus:

  • Grön (Rekommenderas)
  • Gul (Accepteras)
  • Röd (Undviks)

Detta för att skapa en enkelhet för användare av vår Webbtjänst i valet av produkter.

 

Under det senast året har vi inlett samarbeten med byggvaruhandlare och grossister där vi låter dem visa våra bedömningssymboler på produkter som de säljer i sina webbshoppar. Eftersom symbolerna inte är anpassade för externa plattformar så visade det sig att symbolen Undviks uppfattas som oproportionerligt negativ i webbshopar. Där konkurrerar de nämligen med icke-bedömda produkter bland kunder som inte är vana vid Byggvarubedömningen.

 

Vi vill att det ska löna sig att bedöma sina produkter oavsett slutbedömning. En produkt som fått ”Undviks” är fortfarande en bedömd produkt med ett deklarerat innehåll och underlättar att göra hållbara materialval! Därför ska det enligt oss premieras att leverantörer arbetar med hållbarhet och transparens!

 

För att bedömningssymbolen med bedömningsnivån ”Undviks” ska uppfattas som mindre alarmerande i webbshoppar ändrar vi nu till ett neutralt, rosa B i externa webbshoppar, med tillhörande text: Produkten är bedömd hos Byggvarubedömningen men uppfyller inte kraven för Accepteras eller Rekommenderas. I vår Webbtjänst där endast våra inloggade användare har tillgång till bedömningar och produktkort sker inga ändringar, då ingen konkurrens med icke-bedömda produkter finns.   

 

Denna lösning är tillfällig tills Byggvarubedömningen har utrett alternativ i visandet av våra symboler. Vi har inlett ett arbete där vi ser över behov och möjligheter, och återkommer när mer information finns att ge.

 

Vi är tacksamma för våra branschorganisationers engagemang – det visar på en medvetenhet och en vilja att möjliggöra hållbara materialval! Tack till er som engagerat er!

 

Välkommen att kontakta hannes.morger@byggvarubedomningen.se vid frågor!

 

Byggvarubedömningen