Aktuellt

Klimatdata på produktkortet

Kravet på klimatdeklarationer för nya byggnader träder i kraft 1 januari 2022 och gäller när bygglov söks från och med det datumet. På Boverkets hemsida hittar du mer information om klimatdeklarationer*.

Vi vill underlätta för våra användare att göra hållbara materialval och ett led i det arbetet är att göra produktspecifika klimatdata mer lättillgängliga genom att publicera dem på våra produktkort. I dagsläget går det att få information om klimatdata i de EPD:er som i förekommande fall finns publicerade i bedömningsunderlaget. Från och med våren 2022 kommer informationen även att finnas på produktkortet.

För dig som är användare av vårt Loggboksverktyg så utvecklar vi funktionalitet för att du ska kunna exportera informationen. Det underlättar arbetet om du exempelvis vill ta informationen vidare för att göra klimatberäkningar. Lansering av det nya verktyget blir i början av 2022.

Är du tillverkare eller leverantör rekommenderar vi varmt att du i din eventuella bedömningsansökan bifogar en giltig EPD. Om produkten redan är bedömd så går det att komplettera med en giltig EPD i efterhand; det gör du genom att maila den till oss och ange vilken bedömning (BVBID) den tillhör. När du kompletterar en befintlig bedömning med en ny EPD så kommer vi att uppdatera bedömningen av kriterium 2. Observera att en komplettering med en EPD aldrig kan ge en sänkning av din nuvarande bedömning. Vi kompletterar även produktkortet med aktuell data. EPDer och eventuella frågor om hur ni ska hantera dessa mailar ni till: bedomning@byggvarubedomningen.se.

Har du övriga frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att höra av dig till info@byggvarubedomningen.se.


* Boverket (2021). Syftet med att klimatdeklarera byggnader. Hämtad 2021-11-10.