Aktuellt

NonHazCity Awards

NonHazCity Building Award lyfter fram hållbara byggnadsprojekt i Östersjöregionen

I samband med Green Governance Conferecene i 2023 års miljöhuvudstad Tallinn (European Green Capital) tillkännagavs nyligen nyheten om det NonHazCity Building Award. Priser är det första i sitt slag som premierar initiativ inom byggsektorn i Östersjöregionen på lokal, regional eller nationell nivå. Målet är att belysa projekt som skyddar människor och miljön från farliga kemikalier i byggnader, integrerar cirkularitet, giftfrihet och klimatneutralitet. World Future Council koordinerar och utser pristagarna inom ramen för projektet NonHazCity 3. 

"Kommuner har ett ansvar att skydda sina medborgare och miljön från farliga kemikalier samt att bidra till klimatneutralt och cirkulärt byggande. Vi kan inte ha hållbara städer och samhällen utan hållbart byggande. Detta pris hjälper oss att visa att hållbart byggande är möjligt, och öka medvetenheten bland städer för att vara ledande i att implementera dessa lösningar", sade vice borgmästaren i Tallinn, Joosep Vimm. 

Alexandra Wandel, ordförande för styrelsen för World Future Council, kommenterade: "Alla har ett ansvar gentemot kommande generationer att byggsektorn kan bidra till en icke-farlig, cirkulär och klimatvänlig konstruktion. Vi uppmanar beslutsfattare, civilsamhället, forskare och medborgare att nominera sina kandidater till detta unika pris. Vi strävar efter att ge inspiration för att visa innovativa lösningar." 

Byggvarubedömningen är som enda svenska aktören inom miljöbedömningar medlem i projektet NonHazCity.  

”Vår roll i att driva utvecklingen mot en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch harmonierar helt med NonHazCitys ambition om en mer hållbar miljö kring Östersjön, och det internationella intresset för Byggvarubedömningens verksamhet är en glädjande bekräftelse på vårt arbete. Vi ser fram emot att följa tävlingen NonHazCity Award” säger Anna Vikström, chef för Forskning och Utveckling på Byggvarubedömningen.  

Nomineringar kan lämnas in via NonHazCitys hemsida, senast 1 juni 2024.  

Tillkännagivandet av tävlingen gjordes vid konferensen "Driving change: empowering sustainability through green governance" som ägde rum på Tallinn Creative Hub som en del av Tallinns Green Technology Week. Konferensen syftar till att samla städer från Östersjöregionen och bortom, liksom företag och experter, för att diskutera grön offentlig upphandling och stöd för hållbar konsumtion och produktion. 

 

 

För ytterligare information: 

NonHazCity Building Award: https://thinkbefore.eu/en/nonhazcitybuildingaward/  

Kai Klein, BEF Estonia, Tel +372 53 33 8572 
Alexandra Wandel, World Future Council, Tel +49 172 748 39 53