Aktuellt

Nu blir det enklare att ansöka om miljöbedömning!

Byggvarubedömningen lanserar den 31 mars en nyutvecklad systemfunktion för att ansöka om bedömning. Den nya funktionen gör det enklare och snabbare för dig, genom att du själv skapar din ansökan i vårt system Webtjänsten. Funktionen är byggd som en digital vägvisare där du som ansöker får stegvis hjälp genom processen, och där systemet dynamiskt guidar dig utifrån den information du lämnar.
Välkommen till Byggvarubedömningens nya ”Ansök om bedömning”. I den skapar du steg för steg din ansökan direkt i Webtjänsten. Bland fördelarna för dig som användare, finns nya funktioner som gör det enklare att få med all relevant information från början. Därmed kan tiden från ansökan till publicerad bedömning kortas ned och din produkt snabbare publiceras både hos oss och hos exempelvis bygghandlare!
Exempel på några nya underlättande funktioner är:

  • Spara/pausa: du kan spara din ansökan i alla stadier utan att skicka in och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle
  • Enkel meny: du ser hela tiden se var i ansökan du befinner dig
  • Dynamisk mall: beroende på vilken produkt det gäller och vad du lämnar för information så anpassas följdfrågor som hjälper dig vidare
  • Illustrativ mätare: när du redovisar innehåll så ser du bit för bit hur mycket du har redovisat och hur mycket som saknas för att uppnå redovisningskraven
  • Informationssymboler: information som ger dig tips och stöd i ansökans olika delar

Sammantaget gör nya ”Ansök om bedömning” det enklare och snabbare för dig att ansöka om och få en bedömning hos Byggvarubedömningen.
För att det skall vara enkelt att komma igång har vi tagit fram en instruktionsfilm som du kan se här.
Behöver du mer stöd och hjälp så finns en manual på vår hemsida.
Tillsammans gör vi det enklare att bygga hållbart!