Aktuellt

Nu byter vi namn från "Projekt" till "Loggbok"

Byggvarubedömningen har sedan många år tillbaka tillhandahållit något vi kallat för ”Projektverktyg”. I takt med att fler och fler projektverktyg kommit ut på marknaden med olika typer av funktionalitet har det uppstått ett behov av att tydliggöra syftet med projektverktyget. Under 2018 har också Boverket lämnat ett förslag till regeringen om att införa regler för dokumentering av byggprodukter där myndigheten kallar sådana dokumentationssystem för ”Loggböcker”. Namnet ”Loggbok” har sedan dess blivit alltmer vedertaget. Efter noggranna övervägningar med flera användargrupper har Byggvarubedömningen därför beslutat att byta benämning från ”Projekt” till ”Loggbok”.  All övrig funktionalitet är opåverkad och fortsätter att utvecklas i tidigare takt. Ändringen avser därmed endast själva namnet.