Aktuellt

Ny medlem!

Byggvarubedömningen har glädjen att ha fått en ny medlem med tillhörande dotterbolag!

"Katrineholms kommuns miljöarbete grundar sig på de 16 nationella miljökvalitetsmålen som beslutats av riksdagen. Syftet med målen att uppnå en god miljö att överlämna till kommande generationer."
Källa