Aktuellt

Ny medlem!

Byggvarubedömningen har glädjen att ha fått en ny medlem med tillhörande dotterbolag!

 

"Wallenstam verkar för långsiktig hållbarhet för företag och människor. Vi jobbar aktivt med handlingsplaner för att minska miljöbelastningen."
Källa