Aktuellt

Ny VD för Byggvarubedömningen

Styrelsen för Byggvarubedömningen har utsett Hannes Morger till ny VD. Hannes har sedan några månader varit interim VD för Byggvarubedömningen och blir nu permanent.
Hannes är civilingenjör och har en lång erfarenhet från framförallt bygg- och anläggningsbranschen. De senaste fjorton åren har han varit VD för bolag inom transport- och logistik samt byggbranschen.
 
Hållbarhet har varit en röd tråd i mitt ledarskap och jag ser fram mot att fortsätta utveckla Byggvarubedömningen tillsammans med medarbetare och användare av våra tjänster. Vi har fantastiska möjligheter att fortsätta vara ledande aktör inom vårt område både genom att utveckla oss själva men även genom spännande samarbeten. Vi ska helt enkelt göra det lätt att bygga hållbart!
 
För mer information, kontakta:
Helena Lundborg, ordförande Byggvarubedömningen:
070-593 00 69, helena.lundborg@skandiafastigheter.se
Hannes Morger, VD Byggvarubedömningen:
070-289 06 72, hannes.morger@byggvarubedomningen.se