Aktuellt

Nya Allmänna Villkor

Den 3 februari publicerar Byggvarubedömningen uppdaterade Allmänna Villkor. Den nuvarande versionen från maj 2018 har omarbetats på så sätt att Allmänna Villkor för Kund och Leverantör har slagits ihop till ett dokument. 

Huvudsakliga förändringar i Allmänna Villkoren är:

  • Byggvarubedömningens nuvarande Logotyp och nya profilformat är tillagda
  • fler och tydligare definitioner
  • beskrivning av bedömningsprocessen
  • beskrivning av publik, ej publik respektive konfidentiell information. Dessa delar beskrevs tidigare i olika pop-up-fönster i Webtjänstens funktion ”Ansök om bedömning”.
  • förtydligande av avtalstider, uppsägningstid och faktureringsrutiner för olika typer av konton och tjänster.
  • definitionsord ur delen om GDPR är flyttade till hemsidan.

När du som Användare av Webtjänsten loggar in den 3 februari kommer du uppmanas att godkänna (och läsa) de nya Allmänna Villkoren.

Har du några frågor gällande de nya Allmänna Villkoren är du välkommen att kontakta oss.