Aktuellt

Nya bedömningsdokument från och med 1/7 2019

I samband med att den tidigare aviserade kriterieändringen gällande hormonstörande ämnen träder i kraft den 1/7 kommer även ett nytt kriteriedokument och leverantörsintyg att börja gälla. Byggvarubedömningens kriterier gällande kemiskt innehåll och livscykelaspekter, Version 5.0 och Byggvarubedömningens Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter Version 5.0. Båda dokumenten kommer att bli tillgängliga på hemsidan 1 juli. Även vår Deklarationsmall för bedömning kommer att uppdateras med det nya intyget samt få ett nytt versionsnummer så se gärna till att ni har de nya dokumenten tillgängliga vid ansökan om ny bedömning eller vid komplettering av befintliga bedömningar from den 1 juli!