Aktuellt

Triss i lanseringar

Tre nya lanseringar! Så visas EU:s taxonomi, förbättrat stöd för miljöcertifieringar och ny automatisk avvikelsehantering

Nu lanserar Byggvarubedömningen möjlighet att se vilka produkter som uppfyller EU:s taxonomi, vars syfte bland annat att införa gemensamma definitioner av vad som är hållbart, och på så sätt underlätta för investerare att göra hållbara investeringar och leda till en grön omställning.
I inloggat läge i Byggvarubedömningens verktyg Webbtjänsten finns möjlighet att filtrera ut produkter som uppfyller kriterierna för taxonomin och därmed klassificeras som hållbara i linje med EU:s hållbarhetsmål. På produktkortet finns sedan mer information.

Stödet för taxonomin är i enlighet med det förslag som gemensamt arbetats fram av bedömningsföretagen, ett samarbete som växt till att inkludera en rad aktörer på marknaden och där gruppen är idag en del av Byggföretagens taxonominätverk.

- Att vi nu visar vilka produkter som stöder taxonomin innebär även att det går att få stöd för Miljöbyggnad 4.0 nivå guld då Indikator 9, utfasning av farliga ämnen, kopplar till taxonomin säger Hannes Morger, vd på Byggvarubedömningen. 

Ny, automatisk, avvikelsehantering
Den nya, automatiserade, avvikelsehanteringen ger administratören av Loggboken möjlighet att ställa in projektspecifika krav eller välja certifieringsnivå de strävar att uppnå med en automatisk avvikelsehantering.

Redan vid uppstarten av en specifik Loggbok kan Loggboksadministratören själv ställa in att projektet ska uppfylla en viss certifieringsnivå. Om en Loggboksdeltagare vill lägga till en produkt som inte är godkänd enligt certifieringsnivån och/eller de specifika kraven skapas en automatisk avvikelse för vidare hantering.

- Genom den nya funktionaliteten får alla användare, oavsett roll, en tydlig visualisering om vilka produkter som eventuellt inte uppfyller de satta kraven för projektet, och kan välja att undersöka andra alternativ. Ett förbättrat certifieringsstöd är ett starkt komplement till den ordinarie avvikelsehanteringen där beställaren precis som innan kan ha förvalda ämnen som är villkorade, fortsätter Hannes Morger.

Det nya gränssnittet i Byggvarubedömningens Webbtjänst visualiserar tydligt om produkten uppfyller de satta kraven redan i sökresultatet. På produktkorten finns sedan mer information om varför produkten inte uppfyller kraven.