Aktuellt

Uppdatering kring EU:s Taxonomiförordning

Uppdatering kring EU:s Taxonomiförordning

Byggvarubedömningen initierade hösten 2022 ett samarbete med BASTA och SundaHus för att hitta ett gemensamt förhållningssätt till Taxonomin med fokus på Tillägg C. Samarbetet har växt till att inkludera en rad aktörer på marknaden och gruppen är idag en del av Byggföretagens taxonominätverk. Målet är att kunna presentera ett branschgemensamt förhållningssätt.

I dagsläget kan du som ansöker om bedömningar göra en avstämning mot kandidatförteckningen och finns ämnet i minst 0,1% vikt är det obligatoriskt att ange kandidatämnet i innehållsredovisningen. Samma avstämningsfunktion finns också mot Begränsningslistan och POPs-förordningen. 

Läs mer om Byggvarubedömningens arbete med Taxonomin.