Aktuellt

Visa att din produkt är bedömd hos oss!

I samband med att du får ett mail från oss om att din bedömda produkt är publicerad i vår Webtjänst, kommer du få den bedömningssymbol som gäller för den publicerade produkten. Du får också instruktioner om hur du får använda symbolen.
Välkommen att visa för dina kunder att din produkt är bedömd hos oss.
 
Självklart kan du höra av dig till vår support om du önskar få tillgång till bedömningssymbolerna eller har frågor om hur de får användas.