Samtliga kontotyper i Byggvarubedömningen är personliga och tecknas på individnivå.

Fullständig

Kontot ger dig full tillgång till hela Byggvarubedömningens databas. Här har du möjlighet att söka byggvaror, se bedömningar i dess helhet och ansöka om nya bedömningar. Kontot ger också fri tillgång till projekt dit en inbjudan erhållits och önskas skapande av egna projekt är det möjlig till en tillägskostnad. Kontot löper årsvis.
Allmänna villkor för Kund gäller.
Pris: 4 000 kr/år (med ev. rabatt beroende på antal konton inom företaget) + 1000kr/ mån per skapat projekt. Se fullständig prislista för kund här.

Leverantör

Kontot ger dig tillgång till dina egna varor i Byggvarubedömningens system. Du kan ansöka om nya bedömningar och administrera befintliga.
Allmänna villkor för Leverantör gäller.
Pris: 0 kr. Se fullständig prislista för leverantör här.

Leverantör fullständig

Kontot ger dig tillgång till dina egna varor i Byggvarubedömningens system. Du kan ansöka om nya bedömningar och administrera gamla. Via detta konto får du också tillgång till hela Byggvarubedömningens webbtjänst där du kan söka på alla produkter i systemet och jobba i projektverktyget.
Allmänna villkor för Kund och Leverantör gäller.
Pris: 4 000 kr/år (med ev. rabatt beroende på antal konton inom företaget) + 1000kr/mån per skapat projekt. Se fullständig prislista för leverantör här.

Medlem

Medlemskonto är till för dig som tillhör en medlemsorganisation. Du har därmed fri tillgång till webbtjänsten i sin helhet genom att teckna detta kostnadsfria konto.
Är du osäker på om du tillhör en medlemsorganisation? Klicka här för att se alla medlemmar i Byggvarubedömningen.
Allmänna villkor för Kund gäller.
Pris: 0kr

Prova på

Detta kostnadsfria konto ger dig tillgång till webbtjänstens funktioner under 14 dagar.
Allmänna villkor Kund gäller i tillämpliga delar.
Pris: 0kr

Projekt

Projektkontot ger dig tillgång till projekt som du blir inbjuden till. Kontot kan endast tecknas efter erhållen inbjudan.
Allmänna villkor för kund gäller i tillämpliga delar.
Pris: 500kr/projekt. Se fullständig prislista för kund här.