Aktuellt

Uppdaterade Urlakningskriteriet i sin helhet

2024-04-26

Uppdaterade Urlakningskriteriet i sin helhet

Urlakningskriteriet syftar till att minska spridningen av miljöfarliga ämnen och det har funnits ett behov av att strukturera upp kriteriet så att det blir tydligare. Därför har en översyn gjorts som har omfattat både strukturen, vilka ämnen som påverkar bedömningen och att lägga till referenser för de ämnen och produktgrupper som kan få Undviks på kriteriet. Referenserna är vetenskapliga artiklar och rapporter och vi har även utgått från materialkännedom utifrån innehållsinformation för produkter i vår databas. 

Kriterieändringarna innebär bl.a. att: 

• Strukturen ändras då kriteriet delas in i fyra delkriterier:

a) Utomhusprodukter som är varor

b) Utomhusprodukter som är kemiska produkter

c) VA/VS-produkter som är varor

d) VA/VS produkter som används till relining (relining innebär att invändigt renovera vatten- och avloppsrör)

• Delkriterium a) – c) kan ge bedömning Rekommenderas, Accepteras eller Undviks. Delkriterium d) kan ge bedömning Accepteras eller Undviks.

 4. Urlakning

 

4.1 Urlakning

 

 


Rekommenderas

Accepteras

Undviks

a)      Utomhusprodukter
Varor

Varor avsedda för utomhusbruk i kontakt med vatten där det inte finns risk för urlakning av zink, koppar, ftalater eller gummigranulat1.

Gäller ett antal material och produktgrupper2.

Varor avsedda för utomhusbruk i kontakt med vatten där det finns en potentiell risk för urlakning av zink, koppar, bly, ftalater eller gummigranulat1.

Gäller ett antal material och produktgrupper3.

Varor avsedda för utomhusbruk i kontakt med vatten där det finns risk för urlakning av zink, koppar, ftalater eller gummigranulat1.

Gäller ett antal material och produktgrupper4.

b)     Utomhusprodukter
Kemiska produkter

 

Kemiska produkter avsedda för utomhusbruk, som uppfyller Rekommenderas på kemiskt innehåll för hormonstörande och miljöfarliga egenskaper5, samt där ingen risk finns för urlakning finns av zink, koppar eller ftalater1.

Kemiska produkter avsedda för utomhusbruk, som ej omfattas av kriterierna för Rekommenderas eller Undviks.

Kemiska produkter avsedda för utomhusbruk, där risk finns för Urlakning av zink, koppar eller ftalater6.

c)     VA/VS-produkter

Varor

Varor som är i kontakt med tappvatten eller spillvatten, där det inte finns risk för urlakning av bly, koppar, zink eller ftalater. Gäller ett antal produktgrupper7.

Varor som är i kontakt med tappvatten eller spillvatten, där det kan finnas en potentiell risk för urlakning av bly, koppar, zink eller ftalater. Gäller ett antal produktgrupper8.

Varor som är i kontakt med tappvatten eller spillvatten, där det finns risk för urlakning av bly, koppar eller ftalater. Gäller ett antal produktgrupper9.

d)     VA/VS-produkter

Kemiska produkter

för relining

Kriteriet kan ej ge bedömning Rekommenderas

Kemiska produkter i kontakt med vatten, som ej omfattas av kriterierna för Undviks.

Kemiska produkter som är del av ett tvåkomponentssystem eller andra komponenter för relining och som innehåller någon Bisfenolförening10.

Referens/Information

1Ämnen som definieras som särskilt förorenande ämnen (SFÄ) eller prioriterade ämnen finns i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten och HVMFS 2019:25. I dagsläget bedöms det på zink, koppar, men även ftalater och gummigranulat. Ftalater gäller i alla delkriterier samtliga utom de polymera som t.ex. PET.

2 Betong, stål, plåt, obehandlat trä, värme- eller kiselbehandlat trä, tegel, trädgårdsplattor, lekutrustning, utemöbler.

 3Impregnerat/brandskyddat virke, målat trä, ftalatfri PVC, tätskikt, takpapp, EPDM, hårdplast (referens 1 , referens 2), följande produktgrupper om de innehåller ämnen enligt fotnot 1: lekutrustning, utemöbler, plåt och stål.

 4 -Takbeläggnings- och fasadprodukter (referens), för zink gäller ≥25% zinkinnehåll i ytskiktet
- Mjukgjord plast eller gummi (t.ex. PVC, källa kap 2.5.1 Migration i
denna rapport)
- Gummigranulat (
referens 1, referens 2: Begränsning 78 i Reach bilaga XVII)
- SBR-gummi, t.ex. av bildäck (
referens 1, referens 2)

 5Gäller hormonstörande ämnen, H400, H410, H411, H412, H413, bly, PBT, vPvB, PMT, vPvM.

 6 För zink gäller ≥25% zink och dess föreningar.

 7Rör i gjutjärn eller rostfritt stål. Följande produkter som är i kontakt med tappvatten, om de ej är i mässing eller zamak: blandare, kranar, ventiler, spjäll, kopplingar, pumpar mm.

 8Produkter med ospecificerad legering (annan än mässing), plaströr (referens 1, referens 2), slangar i gummi/plast och förzinkade/galvaniserade produkter. Följande produkter som är i kontakt med tappvatten, om de är i mässing som uppfyller 4MS alternativt Boverkets regler (BBR 6:62) för urlakning av bly: blandare, kranar, ventiler, spjäll, kopplingar, pumpar mm. Information om 4MS: https://www.umweltbundesamt.de/en/node/13888

 9Rör i koppar eller mässing (referens), ospecificerad mässing, mjukgjord plast eller gummi (t.ex. PVC) innehållandes ftalater. Följande produkter som är i kontakt med tappvatten, om de är i mässing som ej uppfyller 4MS alternativt Boverkets regler (BBR 6:62) för urlakning av bly: blandare, kranar, ventiler, spjäll, kopplingar, pumpar, tankar, brunnar mm.

 10Tvåkomponentssystem (t.ex. epoxi) som består av en bas och en härdare (referens 1, referens 2, referens 3), andra komponenter är t.ex. flexibelt foder (s.k. ”strumpa”).