Aktuellt

Välkommen Alecta Fastigheter

Välkommen Alecta Fastigheter som ny medlem i Byggvarubedömningen!


Vad innebär det att vara medlem hos Byggvarubedömningen?

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening med en medlemsskara bestående av såväl kommuner, regioner, statliga verk, byggentreprenörer, teknikkonsulter och arkitekter.

Ett medlemskap innebär att den egna organisationen blir delägare i Byggvarubedömningen och därigenom får möjlighet att ta del av vårt tjänsteutbud för att systematisera sitt arbete med att göra hållbara produktval och dokumentera dessa.

Ägarformen ekonomisk förening säkerställer inte bara ett långsiktigt ägande av våra bedömningskriterier, system och hållbarhetsdata. Att vi till skillnad från många andra aktörer inte har ekonomiska avkastningskrav i det korta perspektivet ger möjlighet till ett långsiktigt och uthålligt arbete med medlemmarnas behov i fokus. Ingen utomstående aktör kan köpa in sig i föreningen eftersom det inte finns några aktier och alla nya medlemmar behöver godkännas innan inträde i föreningen.

Ett medlemskap innebär i praktiken också möjlighet att påverka Byggvarubedömningens verksamhet i form av: utveckling av kriterier inom kemiskt innehåll och livscykel, och hållbara leveranskedjor, system- och verksamhetsutveckling, prissättning och kunskapsutbyte i form av medlemsforum, omvärldsbevakning av produkt- och loggboksrelaterade frågor m.m.

Våra kostnadsfria utbildningar, den strategiska rådgivningen och supporten på organisatorisk nivå vid t.ex. implementering av Byggvarubedömningen i den egna organisationen brukar också vara uppskattade inslag av medlemmarna.

Byggvarubedömningens vision är att driva utvecklingen av bättre byggmaterialval för en hållbar värld idag och i framtiden och det är genom att våra medlemmar delar våra värderingar och aktivt vill vara med att driva utvecklingen som vi gör det möjligt!