Aktuellt

Ansök om bedömning lanseras på engelska!

2021-02-15

Vi kan med glädje meddela att vi i vår kommer att lansera vår digitala ansökningsmall, Ansök om bedömning, på engelska!

 

Under en längre tid har vi sett ett behov av att kunna ansöka om bedömning på engelska, och snart kan vi äntligen erbjuda vårt verktyg Ansök om bedömning både på svenska och engelska. Detta ger möjligheten för utländska leverantörer och icke svensktalande att kunna ansöka om bedömning med samma upplevelse som detta innebär på svenska. Den engelska ansökningsmallen är snarlik den svenska – med mindre ändringar, anpassade för utländska leverantörer.

 

Tillvägagångssättet är precis som vanligt – den som ansöker om bedömning skapar ett konto via vår hemsida, https://byggvarubedomningen.com/, och ansöker om sin bedömning i inloggat läge. Den digitala ansökningsmallen är utformad för att guida användaren rätt, för en smidig ansökning!