Aktuellt

Byggvarubedömningen tar steget över till årsabonnemang för miljöbedömningar

Byggvarubedömningen tar steget över till årsabonnemang för miljöbedömningar

1 februari tog Byggvarubedömningen steget över till årsabonnemang för miljöbedömningar. Årsabonnemanget är obligatoriskt för att kunna ansöka om nya bedömningar, ombedömningar eller ha befintliga bedömningar synliga för kunderna i vår databas. Abonnemanget tecknas i inloggat läge i Webbtjänsten. 

I Byggvarubedömningens årsabonnemang för miljöbedömningar ingår:

  • ansöka och publicera bedömningar i Byggvarubedömningens unikt stora databas
  • kostnadsfria ombedömningar
  • ett fullständigt Leverantörskonto med möjlighet att söka i hela databasen för att till exempel se andra aktörers bedömningar
  • obegränsat antal kostnadsfria användarkonton för din organisation
  • gratis webbinarier
  • möjlighet till introduktionsmöte med bedömningshandläggare

Ett årsabonnemang kostar från 4000 kr per år (per företag), se vår prislista och villkor för mer information. 

Alla produkter som bedöms hos Byggvarubedömningen blir synliga och valbara för Sveriges främsta aktörer i bygg- och fastighetsbranschen som valt att använda Byggvarubedömningens Webbtjänst för att göra hållbara materialval. Till över 11 000 aktiva Loggböcker söks det efter hållbara, och framför allt miljöbedömda, produkter. För många kunder är Loggboken också ett viktigt underlag till certifieringar de strävar efter att uppnå för sina byggprojekt, till exempel Miljöbyggnad och BREEM. Att använda bedömda produkter som hos Byggvarubedömningen är baserade på aktuell och relevant information är därför ett krav. Det är också för att bibehålla hög kvalitet i Webbtjänsten och säkerställa att data och dokumentation är uppdaterad och aktuell som ombedömningar framöver efterfrågas vart fjärde år.