Aktuellt

Avisering av ändring av kriterium 2. Tillverkning av varan

Avisering av ändring av kriterium 2. Tillverkning av varan

Byggvarubedömningen har beslutat att genomföra ändringar av kriterier för livcykelaspekter.
Datum från vilket ändringar gäller: 2023-03-15.
Datum för avisering av kriterier 2.1 och 2.3: 2022-11-30.
Datum för avisering av kriterium 2.2: 2022-12-22.

Kriterium 2.1 Emissioner till luft, vatten eller mark

Förtydligande om att inget annat underlag än produktspecifik EPD ger Rekommenderas för kriterium 2.1. För att en EPD ska vara produktspecifik så ska den bedömda produkten eller produktfamiljen vara namngiven i den. EPDer som tas fram ska följa standarden för hållbarhet hos byggnadsverk, miljödeklarationer och produktspecifika regler (SS-­EN 15804:2012+A2:2019). Tidigare versioner av standard EN 15804 kan användas så länge EPDn gäller vilket vanligen är 3 till 5 år.

Kriterium 2.2 Primär energianvändning under produktionsskedet

Förtydligande om att inget annat underlag än produktspecifik eller generisk EPD kan användas för att uppnå Rekommenderas-nivån på kriterium 2.2. Har en annan typ av underlag använts som tidigare varit godkänt, exempelvis för klimatkompensering, kommer berörd bedömning markeras om på kriteriet och eventuellt få en ny totalbedömning. 

Kriterium 2.3 Elanvändning under slutproduktion

Kriterium 2.3 tas bort och kommer inte att ersättas med något annat. Bedömningar som berörs av kriteriet kommer att markeras om vilket kan leda till att de får en ny totalbedömning, då går de från Rekommenderas till Accepteras.

Kriterium 2.3 appliceras idag endast om en EPD saknas. Kriteriet har varit ett alternativ för företag som inte haft möjlighet att ta fram en EPD och därför inte kunnat uppnå Rekommenderas på kriterier 2.1 och 2.2. Med de nya krav som finns gällande klimatdeklaration har efterfrågan och tillgång på EPDer ökat. Vi ser därför inte längre någon anledning att ha kvar kriterium 2.3.